En önemli konulardan bir tanesi de saçta bir karakter yaratmaktır. Yani kişiyi tanıyıp ona göre saçın karakterini yaratmamız gerekiyor. Biz saçı çok güzel de yapsak, eğer bir bütünlük kazanmadıysa, onun hiçbir işe yaramayacağını ve müşterimizi mutlu etmeyeceğini biliyoruz. Zaten benim şimdiye kadar gerek yurt içi gerek yurt dışındaki  yuz-sekline-gore-sac-kesimi-3123286eğitimlerden öğrendiğim en temel noktalardan bir tanesi de budur. Bütünlüğü sağlamak ve ya tasarımda bütünlüğe ulaşmak. Visagism denilen eğitim başlı başına bu konuyu işlemektedir. Bütünü görme eğitimidir. Zaten bütün bir sanat tarihini aynı zamanda tasarım tasarım tarihi olarak da düşünürsek, bu bütünlüğün bütün büyük sanat yapıtlarında var olan bir özellik olduğu aşikardır. Bugün Mimar Sinan’ın eserlerinden tutun da tiyatroda Shekespeare, edebiyatta Dostoyevski, sinemada Bresson ve Hitchkok’un eserlerinde, Rembrand’ın tablolarında akıl almaz bir bütünlük tamamlık hissi olduğunu görüyoruz. Tasarımdaki bu tamam olma halini, bütün olma halini biz saç tasarımında da uygulamaya çalışıyoruz.